Mätbar träning sporrar
 
Testa dig själv och dina gränser med mätbara övningar. Då får du koll på när det är dags för nästa nivå i ditt spel.

Tester är ett bra instrument att jämföra sig med sig själv och sin egen utveckling. Det förtydligar vilka områden som är undersatta och behöver tränas mer på. Dessutom är tester bra tävlingsinslag i träningen som främjar koncentration och stresshantering.


Klicka här för att komma till SWGT´s tester