På P7 Golf integrerar jag alla aspekter av spelet och driver alltid på för att hitta nya och innovativa sätt att hjälpa eleverna. Jag använder den teknik som finns tillgänglig utan extra kostnad. Några av mina hjälpemedel i undervisningen är:

- 4D Motion golf
- Superspeed golf 
- Tour Tempo
- Focus Band
- Foresight Golf